Önnur hótelgisting

Niðurgreiðsla vegna hótelgistingar innanlands

Félagsmenn geta fengið niðurgreiðslu að upphæð 4.000 krónur pr. nótt vegna annarrar hótelgistingar innanlands, gegn framvísun reiknings hótels.

Hafa skal í huga að reikningur skal vera á nafni þess félagsmanns sem sækir um styrkinn.

Reikningi skal fylgja þessi umsókn: niðurgreiðslur vegna hótelgistingar

Hámark endurgreiðslu á ári vegna hótelgistingar (þar með talið endurgreiðsla vegna gistingar á Icelandic Apartments og á Hótel Íslandi) er 65.000 krónur á ári.